Dokumenty
klasyfikacja oddziałowa w Kategoriach do M.P 2023
Spisy gołębi młodych 2023
Spisy gołębi dorosłych 2023
PLAN LOTÓW GOŁĘBI DOROSŁYCH NA ROK 2023
Współzawodnictwo lotowe na 2023r.
Rozporzadzenie Wojewody Lubuskiego
Uchwała 71
Uchwała 72